LĨNH VỰC Y TẾ – BỆNH VIỆN

Bánh xe đẩy y tế có rất nhiều công dụng như: Giuờng bệnh, băng ca, tủ đựng thuốc, dụng cụ y tế và đưa cho bệnh nhân, di chuyển và vận chuyển dụng cụ y tế, thiết bị khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Leave Comments

097 582 06 06
097 582 06 06